cv / o radu

U svojim radovima bavim se pitanjem društvenih normi i njihovih promjena, pozicije žene i svakodnevice i kako to utječe na javni prostor i društvene odnose.
Pravila, odnosno društvene norme određuju našu svakodnevicu, način ophođena i ponašanja.
Zanima me kako se konstruiraju ta pravila i što su uzori prema kojima se konstruiraju, njihova vidljivost i pojavnost u svakodnevnom ophođenju, govoru, djelovanju.
Baveći se svakodnevnim stvarima od predmeta do kuhanja, pospremanja kuće i nogometa ispitujem poziciju žene, odnosno uloge koja je dodjeljena osobi ženskog spola.
Uvijek koristim dokumentarne elemente koje provlačim kroz medij filma, zvuka, instalacije ili knjiga.
U posljednje vrijeme sve više me zanima glas i mogućnosti artikulacije glasa, govora.
Od tehnika animacije najviše koristim stop frame objektnu animaciju pomoću koje dovodim u odnos vidljivo i nevidljivo, kretanje i mirovanje.
Zanima me dovođenje u odnos filmske slike, video slike, digitalnog fotografskog zapisa, odnos između vremena i kvadrata. Pokušavam analizirati postupak stvaranja filmskog kadra i njegovo raščlanjenje.

Ana Hušman rođena je 1977 u Zagrebu. 2002 g. diplomirala na Odjelu za multimedije i nastavnički smjer Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim izložbama i festivalima.
Od 2006. radi na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagebu.
Za svoj posljednji rad dobila je više domaćih i internacionalnih nagrada.
Njezini radovi prikazani su na izložbama i festivalima diljem svijeta; 9th Gwangju Biennale, 53 Oktobarski Salon, beograd, Medienturm Gallery, Graz; On the Eastern Front, Ludwig Museum of Contemporary Arts, Budapest; “lucy” bodig & ART ON STAGE, URA, Istanbul, Stuttgarter Filmwinter; International Film Festival Rotterdam, 25 fps, Zagreb; DOK, Leipzig, Deutschland.